Psie zmysly (staré)

Psí zmysel-hmat

8. března 2009 v 8:08 | Leyla
Hmatom sú vnímané podnety na celom povrchu tela. Zvláštne nervové zakončenia sú prispôsobené na vnímanie hmatových podráždení. Hmat na rozdiel od ostatných zmyslov je síce prenášaný vláknami do mozgu, ale koža sama je schopná ho analyzovať.

Psí zmysel-chuť

8. března 2009 v 8:07 | Leyla
Chuťovým orgánom je jazyk. Chuť je vnímaná pri priamom styku potravy so sliznicou jazyka. Na jazyku sú časti chuťových buniek špecializované na určité chute (horké, sladké a pod.). Od buniek sú nervovými vláknami prijaté vnemy prenesené do mozgu, odkiaľ sa šíria do zažívacieho ústrojenstva ako príjemné či nepríjemné. Chuť má veľký význam pre zažívanie.

Psí zmysel-čuch

8. března 2009 v 7:54 | Leyla
Orgánom zraku sú oči. Stena oka je tvorená z troch vrstiev, v ktorých sú vetvy hlavného zrakového nervu, ktorý vychádza z mozgu. Na prednej strane očnej gule je farebná dúhovka s otvorom, tzv. zrenica, ktorým prechádza obraz. Obraz sa zaostruje šošovkou, ktorá je umiestnená za zrenicou. Vnútorný priestor oka ja vyplnený rôsolovitou hmotou - sklovcom. Oko je pred poškodením chránené jednak mechanicky, a to horným, dolným a tzv. tretím viečkom, jednak chemicky slzami. Oko psa je slabšie než oko človeka, farebne nerozoznáva.
Anatomická stavba psieho oka je odlišná od stavby oka človeka. Z toho dôvodu vznikali i nesprávne závery, že pes je nočným zvieraťom. Je dokázané, že sa s istotou pohybuje v šere. V úplnej tme ale nevidí.
Pri dennom svetle vidí slabšie ako človek. Tieto závery si môžeme odvodiť z anatomickej stavby psieho oka: každé oko psa má oddelené zorné pole, nemá na sietnici takzvanú žltú škvrnu. Z týchto podkladov sa usudzuje, že pes vidí vo dne slabšie než človek, u psa prevládajú na sietnici bunky citlivé na svetlo, takzvané tyčinky, nad bunkami citlivými na farby, nazývanými čapíky.
Bunky citlivé na svetlo - tyčinky uľahčujú videnie v šere. Preto pes vidí v šere lepšie než človek.
Doterajšími pokusmi bolo zistené, že v hustom šere okolo 22. Hodiny rozlišoval človek posunky na vzdialenosť 8 m a pes na vzdialenosť 22 m. Pri dennom svetle je hranica viditeľnosti nepohyblivých predmetov u psa 300 m, pohyblivých predmetov do vzdialenosti 700 m. V úplnej tme v uzavretej miestnosti pes nevidí.


1 - horné viečko
2 - dolné viečko
3 - dúhovka
4 - šošovka
5 - sklovec
6 - zrakový nerv

Psí zmysel-sluch

8. března 2009 v 7:53 | Leyla
Orgánom zraku sú oči. Stena oka je tvorená z troch vrstiev, v ktorých sú vetvy hlavného zrakového nervu, ktorý vychádza z mozgu. Na prednej strane očnej gule je farebná dúhovka s otvorom, tzv. zrenica, ktorým prechádza obraz. Obraz sa zaostruje šošovkou, ktorá je umiestnená za zrenicou. Vnútorný priestor oka ja vyplnený rôsolovitou hmotou - sklovcom. Oko je pred poškodením chránené jednak mechanicky, a to horným, dolným a tzv. tretím viečkom, jednak chemicky slzami. Oko psa je slabšie než oko človeka, farebne nerozoznáva.
Anatomická stavba psieho oka je odlišná od stavby oka človeka. Z toho dôvodu vznikali i nesprávne závery, že pes je nočným zvieraťom. Je dokázané, že sa s istotou pohybuje v šere. V úplnej tme ale nevidí.
Pri dennom svetle vidí slabšie ako človek. Tieto závery si môžeme odvodiť z anatomickej stavby psieho oka: každé oko psa má oddelené zorné pole, nemá na sietnici takzvanú žltú škvrnu. Z týchto podkladov sa usudzuje, že pes vidí vo dne slabšie než človek, u psa prevládajú na sietnici bunky citlivé na svetlo, takzvané tyčinky, nad bunkami citlivými na farby, nazývanými čapíky.
Bunky citlivé na svetlo - tyčinky uľahčujú videnie v šere. Preto pes vidí v šere lepšie než človek.
Doterajšími pokusmi bolo zistené, že v hustom šere okolo 22. Hodiny rozlišoval človek posunky na vzdialenosť 8 m a pes na vzdialenosť 22 m. Pri dennom svetle je hranica viditeľnosti nepohyblivých predmetov u psa 300 m, pohyblivých predmetov do vzdialenosti 700 m. V úplnej tme v uzavretej miestnosti pes nevidí.


1 - horné viečko
2 - dolné viečko
3 - dúhovka
4 - šošovka
5 - sklovec
6 - zrakový nerv

Psí zmysel-zrak

8. března 2009 v 7:53 | Leyla
Orgánom zraku sú oči. Stena oka je tvorená z troch vrstiev, v ktorých sú vetvy hlavného zrakového nervu, ktorý vychádza z mozgu. Na prednej strane očnej gule je farebná dúhovka s otvorom, tzv. zrenica, ktorým prechádza obraz. Obraz sa zaostruje šošovkou, ktorá je umiestnená za zrenicou. Vnútorný priestor oka ja vyplnený rôsolovitou hmotou - sklovcom. Oko je pred poškodením chránené jednak mechanicky, a to horným, dolným a tzv. tretím viečkom, jednak chemicky slzami. Oko psa je slabšie než oko človeka, farebne nerozoznáva.
Anatomická stavba psieho oka je odlišná od stavby oka človeka. Z toho dôvodu vznikali i nesprávne závery, že pes je nočným zvieraťom. Je dokázané, že sa s istotou pohybuje v šere. V úplnej tme ale nevidí.
Pri dennom svetle vidí slabšie ako človek. Tieto závery si môžeme odvodiť z anatomickej stavby psieho oka: každé oko psa má oddelené zorné pole, nemá na sietnici takzvanú žltú škvrnu. Z týchto podkladov sa usudzuje, že pes vidí vo dne slabšie než človek, u psa prevládajú na sietnici bunky citlivé na svetlo, takzvané tyčinky, nad bunkami citlivými na farby, nazývanými čapíky.
Bunky citlivé na svetlo - tyčinky uľahčujú videnie v šere. Preto pes vidí v šere lepšie než človek.
Doterajšími pokusmi bolo zistené, že v hustom šere okolo 22. Hodiny rozlišoval človek posunky na vzdialenosť 8 m a pes na vzdialenosť 22 m. Pri dennom svetle je hranica viditeľnosti nepohyblivých predmetov u psa 300 m, pohyblivých predmetov do vzdialenosti 700 m. V úplnej tme v uzavretej miestnosti pes nevidí.


1 - horné viečko
2 - dolné viečko
3 - dúhovka
4 - šošovka
5 - sklovec
6 - zrakový nerv

Všeobecne o psích zmysloch

8. března 2009 v 7:51 | Leyla
Pomocov zmyslových orgánov prijíma centrálna nervová sústava podnety z okolitého prostredia.
Pes má 5 zmyslových orgánov:
* zrak
* čuch
* sluch
* hmat
* chuť


 
 

Reklama