Starostlivosť o psa

Kam zaradujeme plemená

20. ledna 2009 v 20:41 | Leyla

OVČIARSKE PSY

Táto skupina zahŕňa psy najmä strednej veľkosti, ktorých pôvodným poslaním bolo pomáhať pastierom (pastierske psy) a strážiť ich čriedy (ovčiarske psy). Pretože to museli byť pohyblivé a vytrvalé psy, týmto požiadavkám sa podriadila aj telesná stavba, ktorá je súmerná, bez akýchkoľvek anatomických extrémov (s jedinou výnimkou krátkonohého waleského korgiho). Srsť, ktorá musela odolávať všetkým výkyvom počasia, nie je nikdy celkom hladká, ale vždy dlhá alebo celkom dlhá a veľmi hustá. Medzi ovčiakmi sa vyskytujú dva základné typy: európsky (najlepšie reprezentovaný nemeckým ovčiakom) s veľkými vztýčenými ušami a ňucháčovou partiou bez srsti a ázijský typ (typ staroanglický ovčiak - bobtail) so zavesenými ušami, osrstenou ňucháčovou partiou a zväčša s dlhou srsťou.

HONECKÉ PSY

Táto skupina zahŕňa psy najmä strednej veľkosti, ktorých pôvodným poslaním bolo pomáhať pastierom (pastierske psy), strážiť ich čriedy (ovčiarske psy) alebo ich hnať z miesta na miesto (honecké psy). Pretože to museli byť pohyblivé a vytrvalé psy, týmto požiadavkám sa podriadila aj telesná stavba, ktorá je súmerná, bez akýchkoľvek anatomických extrémov (s jedinou výnimkou krátkonohého waleského korgiho). Srsť, ktorá musela odolávať všetkým výkyvom počasia, nie je nikdy celkom hladká, ale vždy dlhá alebo celkom dlhá a veľmi hustá. Medzi ovčiakmi sa vyskytujú dva základné typy: európsky (najlepšie reprezentovaný nemeckým ovčiakom) s veľkými vztýčenými ušami a ňucháčovou partiou bez srsti a ázijský typ (typ staroanglický ovčiak - bobtail) so zavesenými ušami, osrstenou ňucháčovou partiou a zväčša s dlhou srsťou.

PINČE A BRADÁČE

Pinče a bradáče sú navzájom veľmi úzko späté. Ide o psy pôvodne strednej veľkosti, ku ktorým sa postupne dotváralo množstvo variet, takže dnes tu nájdeme zástupcov všetkých veľkostných kategórií.
Pôvodné pinče boli všestranné sedliacke psy, používané na hubenie nepríjemných hlodavcov, na stráženie a na sprevádzanie ľudí. Dodnes sú to univerzálne pracovné psy, používané v služobnej kynológii, ale aj ako spoločníci. Vynikajú nezvyčajným temperamentom, rýchlymi reakciami, rady brešú a nechýba im istá dávka prirodzenej ostrosti. Majú pravidelnú kvadratickú telesnú stavbu bez akýchkoľvek extrémov, s dlhšou ňucháčovou partiou, s pôvodne kupírovanými, dnes klopenými alebo malými stojatými ušami a umelo kráteným chvostom. Charakteristickými zástupcami sú bradáče a dobermany.

ŠVAJČIARSKE SALAŠNÍCKE PSY

Švajčiarske salašnícke psy tvoria prechod medzi molossoidnými a honeckými psami. Sú to stredné a veľké zvieratá robustnej, ale nie ťažkej telesnej stavby, s typickým trikolórovým zafarbením. Povahou sú skôr pokojné, iba voči cudzím ľuďom mierne nedôverčivé. Najznámejším predstaviteľom je bernský salašnícky pes.

TERIÉRY

Vývinovo pomerne ucelená skupina, pochádzajúca z Britských ostrovov. Až sekundárne vznikali plemená teriérov aj inde. Teriéry boli pôvodne predovšetkým poľovné psy, používané na prácu pod zemou. Preto boli menšej, prípadne strednej veľkosti, často so skrátenými nohami. Najčastejšie majú hrubú, ale aj hladkú alebo dlhú srsť, dopredu sklopené alebo vztýčené uši a hore nesený, často kupírovaný chvost. Vynikajú nezvyčajnou živosťou, ostrosťou a odvahou. Typickými zástupcami sú hrubosrstý foxteriér (hrubosrstý teriér), bulteriér (teriéry vyniknuté krížením s buldogmi) a škótsky teriér (krátkonohé teriéry).

JAZVEČÍKY

Malá, výrazne vyhranená a jednoliata skupina zahŕňa iba jazvečíky, chované však v niekoľkých veľkostiach a farbách. Jej predstavitelia sa vyznačujú nízkou kohútikovou výškou, dlhou partiou chrbta a výrazne skrátenými nohami. Uši sú sklopené dopredu v tvare písmena V, chvost dlhší, pri vzrušení nesený nad chrbtom. Jazvečíky sú psy jamníky. Vynikajú veľkých sebavedomím, odvahou a nezávislosťou. Dnes sa často chovajú iba ako spoločenské psy.
A. Štandardné
B. Trpasličie
C. Králičie

V každej podskupine sú zástupcami krátkosrsté, drsnosrsté a dlhosrsté.


Špice patria medzi najstaršie formy domácich psov. Zväčša sú stredne veľké (môžu však byť aj trpasličie alebo väčšie), so zašpicateným ňucháčom, malými, vztýčenými ušami, s chvostom zakrútenými nad chrbtom a s veľmi hustou, často dlhou srsťou. Ich použitie bolo všestranné - od stráženia, hubenia hlodavcov, cez lov a ž po ťahanie saní alebo dokonca súboje v arénach. Typickým predstaviteľom európskych špicov je nemecký špic, severských špicov sibírsky husky, japonských špicov akita inu.

PRIMITÍVNE PLEMENÁ

Tzv. primitívne plemená zahŕňajú pôvodné, prírodné, moderným chovom iba málo ovplyvnené plemená, ktoré sa dlhé stáročia alebo dokonca tisícročia zachovali v nezmenenej podobe. Sú to predovšetkým psy typu šenzi, potomkovia páriov z tropických oblastí, ktoré tam dosial žijú polodivým spôsobom života. Charakterizuje ich stredná veľkosť, chvost zakrútených nad chrbát, vzpriamené uši a krátka srsť. Typickým, hoci už trochu vyšľachteným príkladom je basenji. Do tejto skupiny patria aj primitívne typy poľovných psov zo Stredomoria, ktoré sú na polovici cesty medzi šenziami a chrtmi. Sú veľmi vzácne, najznámejším predstaviteľom je faraónsky chrt.

DURIČE A FARBIARE

Najpočetnejšia skupina, zahŕňajúca však väčšinou veľmi vzácne plemená, chované iba v krajine ich pôvodu. Duriče aj farbiare patria medzi najstaršie typy poľovných psov, ktoré lovili zver štvaním. Majú vynikajúci čuch a s charakteristickým brechotom sledujú stopu. Pri práci sú veľmi vytrvalé. V minulosti sa používali pri poľovačkách predovšetkým vo veľkých svorkách na tzv. parfórznych poľovačkách. Dnes o svoje hlavné uplatnenie prichádzajú, preto sa ich stavy veľmi stenčili. Mnohé z nich majú mimoriadnu schopnosť sledovať pofarbenú, t. j. zakrvácanú stopu. Vo vzťahu k ľuďom sú zväčša mierne, znášanlivé a prispôsobivé. Duriče sú vo všeobecnosti strednej alebo menšej veľkosti. Môžu byť krátkonohé aj dlhonohé, vždy majú veľké zavesené uši, hladkú alebo hrubú srsť. Vyskytujú sa v typických duričských farbách, ktorými sú najmä trikolóra bielo-červeno- čierna alebo čierno-trieslová. Typickými predstaviteľmi sú beagle, baset a anglický farbiar (Bloodhound).

STAVAČE

Pre svoju všestrannosť, pracovitosť a vytrvalosť patria dnes stavače v horárskej praxi medzi najobľúbenejšie poľovné psy. K ich rozvoju dochádzalo súčasne s rozvojom strelných zbraní. Vedeli totiž zver potichu vysliediť a potom na ňu upozorniť typickým strnutým postojom tela, tzv. vystavovaním, čím poskytli lovcovi ideálnu príležitosť na namierenie a na streľbu.
Stavače sú zväčša stredne veľké až veľké psy s harmonickou stavbou tela, štíhle a elegantné, so zavesenými ušami a dlhším ňucháčom. Hladkosrstým aj hrubosrstým sa kupíruje chvost. Môžu sa vyskytovať vo všetkých typoch srsti (hladkosrsté, drsnosrsté aj dlhosrsté). Sú učenlivé, inteligentné, ľahko cvičiteľné a neagresívne. Je pre ne typická práca s tzv. vysokým nosom, stopu nikdy nesledujú s ňucháčom pri zemi. Typickými predstaviteľmi sú nemecký stavač krátkosrstý, drôtosrstý a dlhosrstý.

RETRIEVERY

Retrievery boli, ako už ich meno napovedá (to retrieve = po anglicky prinášať), vyšľachtené ako špecialisti - aportéri, a to najmä na donášanie ulovenej zveri z vody. Dnes je ich poľovné využitie podstatne širšie, spoľahlivo pracujú na stopách, vynikajú vytrvalosťou a odolnosťou voči nepriazni počasia a majú rady vodu. So zreteľom na nezvyčajne dobrú a miernu povahu, prispôsobivosť a ochotu spolupracovať s človekom, sú na celom svete obľúbené ako vodiace psy pre nevidomých a neprestajne stúpa ich popularita ako spoločenských a rodinných psov.
Všetky sú väčšie stredné psy síce športovej, ale predsa robustnejšej telesnej stavby ako napr. stavače. Majú širokú hlavu s ňucháčovou partiou bez srsti, stredne veľké zavesené uši, veľmi hustú nepriepustnú srsť rozmanitej dĺžky a nie veľmi dlhý, hrubý chvost. Najznámejším predstaviteľom je labradorský retriever.

SLIEDIČE

Plemená zaradené medzi sliediče tvoria neveľkú, hoci medzi horármi a milovníkmi psov mimoriadne obľúbenú skupinu (zvanú aj španiele). Na poľovačke je ich úlohou vysliediť zver v hustých porastoch, s nosom nízko pri zemi vypracovať stopu a bez vystavovania zver zdvihnúť. Dobre pracujú aj vo vode a spoľahlivo aportujú.
Sliediče sú menšie, prípadne stredne veľké psy s polodlhou srsťou a s dlhými, zavesenými ušami porastenými bohatou srsťou. Typickým predstaviteľom je kokeršpaniel.

VODNÉ PSY

Vodné psy tvoria starobylú skupinu, jestvujúcu dnes na svete iba v šiestich, navyše veľmi vzácnych plemenách. V minulosti sa používali na najrozličnejšie vodné práce, a to nie iba prísne poľovného zamerania. Preto mali osobitne mastnú vlnitú srsť neprepúšťajúcu vodu, ktorá im umožňovala pracovať vo vode v každom ročnom období a za akéhokoľvek počasia bez nebezpečenstva rýchleho prechladnutia. Hoci sú dnes vodné psy na ústupe, ich veľký význam pre modernú kynológiu spočíva v tom, že sú bezprostrednými predchodcami pudla, jedného z najobľúbenejších plemien vôbec. Typickým predstaviteľom vodných psov je aj u nás chovaný írsky vodný španiel.

SPOLOČENSKÉ PLEMENÁ

Do tejto skupiny boli zaradené plemená rozličného pôvodu a vývinového veku, ktoré spája ich využitie: všetky boli a sú chované iba pre radosť a potešenie, ako spoločníci a "luxusné" psy. Vo všetkých prípadoch ide o zvieratá s malou kohútikovou výškou a s malou hmotnosťou, také, aké sa bez problémov môžu uložiť na dámske lono. Veď v minulosti sa im aj hovorilo "dámske psíky". Často majú dlhú a krásnu srsť, vynikajú bizarnými tvarmi alebo nápadnými farbami. Vždy sú to milé, prispôsobivé psy, ktoré vedia spraviť svojmu pánovi radosť a dobrú náladu aj v malom mestskom byte. Typickými predstaviteľmi sú napr. pudel, maltézsky psík, pekinský palácový psík alebo mops.

CHRTY

Svojím vzhľadom aj povahou tvoria chrty pomerne celistvú, ostro ohraničenú skupinu. Podľa svalnatého atletického tela s hlbokým hrudníkom, podľa dlhých štíhlych nôh a úzkej dlhej hlavy pozná ich aj laik. Chrty sú najrýchlejšie psy. Hoci sa vyskytujú vo všetkých veľkostiach, od malého trpasličieho talianskeho chrtíka po obrovského írskeho vlkodava, sú nezameniteľné. Príznačná je aj ich introvertná, uzavretá povaha, ktorá sa nepreukazuje v búrlivých prejavoch a vyznačuje sa veľkou nedôverčivosťou voči cudzím ľuďom. Chrty boli pôvodne poľovné psy, používané pri poľovačkách na rozľahlých pustých planinách - preto pri práci nepoužívali ako väčšina psov čuch, ale predovšetkým zrak. Dnes sa ich nezvyčajné pohybové dispozície využívajú najmä na psích dostihoch. Typickými predstaviteľmi sú afganský chrt a vipet.

Psia choroba Psinka

20. ledna 2009 v 20:38 | Leyla
Psinkou najčastejšie bývajú napadnuté šteňatáa maldé psy do jedného roku ale nevyhnú sa mu ani staršie psy. Psinku môže rozdeliť na try základné formy.Určiť psinku je ťažké lebopríznaky tejto choroby sa veľmi potobajú viacerím iním chorabám.Nakaziť sa môže priamim kontaktom s chorím psom.Jeho slinami,sekretóm s očí a nosa poprípadne trusom a močom.Ďalej k onemocneniu môže dôisť pri vdýchnutí vírusu ktorý sa rozpiľuje pri kašli nemocného psa.Môže sa tieš nakaziť pri stiku s líškou alebo kunou.
Príznaky: Inkubačná doba psinky je 3-7 dní, vzácnejšie potom 14-18 dní. V prvých dňoch sa psinka prejavuje zvýšením teploty a skleslosťou, v niektorých prípadoch sa môže prejaviť aj kožnou vyrážkou, tzv. psinkovým impetigom. U psa možno pozorovať zmeny v chovaní, ako je nevrlosť či vyhľadávanie samoty. V ťažkých prípadoch pri katarálnej forme psinky nastupujú vysoké teploty, výtok z očí a nosa, kašeľ a zápal pľúc. V prvých dňoch je výtok z nosu riedky, neskôr je hlienovitý až hnisavý, niekedy s prímesou krvi. Pri forme gastrointestinálnej sa nemoc prejavuje nechutenstvom, hnačkou s prímesou krvi a zvracaním. Zvratky sú sfarbené žlto, s prímesou žlče. Ďalším prejavom je zhrubnutie a popraskanie kože na nose a tlapkách. Po troch až štyroch týždňoch od nakazenia sa stav psa môže prechodne zlepšiť, potom však dochádza k poruchám nervovej sústavy. V neskoršej fáze ochorenia možno pozorovať nervové príznaky, ako zášklby v tvárovej partii, slinenie, ľahká triaška, kŕče až epileptické záchvaty, obrna a následne dochádza ku poruchám základných životných funkcií a úhynu.

Liečba: Najdôležitejšia je okamžitá izolácia nakazeného psa od ostatných, zdravých psov, pretože hrozí veľké riziko nákazy a okamžitá návšteva veterinárneho lekára. Liečba je symptomatická, liečia sa len príznaky onemocnenia a nie pôvodca, a musí prebiehať pod odborným dohľadom, veterinárny lekár nasadí psovi antibiotiká, lieky proti kašľu, lieky na skľudnenie zvracania a hnačky a v ďalšej fáze potom antiepileptiká. Liečbu je nutné podporovať výdatnou výživou, obohatenou o vitamíny A,B,C a D a venovať nemocnému psovi maximálnu starostlivosť a pozornosť.

Vek psa!?!

20. ledna 2009 v 20:35 | Leyla
Vek psa v porovnaní s vekom človeka
Vek psa vek človeka
6 mesiacov 10,5 roka
7 mesiacov 11,5 roka
8 mesiacov 12,5 roka
9 meciacov 13,5 roka
10 mesiacov 14,5 roka
11 mesiacov 15, rokov
12mesiacov 15,5 roka
14 mesiacov 16 rokov
16 mesiacov 18 rokov
18 mesiacov 20 rokov
2 roky 25 rokov
3 roky 29 rokov
4roky 32 rokov
5 rokov 37 rokov
6 rokov 40 rokov
7rokov 44 rokov
8 rokov 47 rokov
9 rokov 52 rokov
10 rokov 55 rokov
11 rokov 60 rokov
12 rokov 64 rokov
13 rokov 68 rokov
14 rokou 72 rokov
15 rokov 77 rokov
16 rokov 80 rokov
17 rokov 85 rokov
18 rokov 88 rokov
Vplyv výživy na vývoj kĺbov a kostry u psov veľkých plemien

17. ledna 2009 v 18:54 | Leyla
Výskumy potvrdili, že takmer 40 % zástupcov veľkých plemien trpí na niektoré z kĺbových ochorení. Toto relatívne riziko je oveľa vyššie u psov veľkých a obrých plemien. Psy týchto plemien sú vnímavejší k rozvoju ochorení kĺbov v období rastu následkom abnormálneho rozvoja kĺbovej chrupavky alebo dôsledkom preťaženia kĺbu alebo traumy. Väčšina týchto ochorení je primárne dedičných, riziko a stupeň rozvoja príznakov však je ovplyvniteľné typom výživy.

Veľké plemená

Medzi plemenami psov sú obrovské rozdiely vo veľkosti a v charaktere rastových procesov, predovšetkým u veľkých a obrých plemien. Behom relatívne krátkej doby dochádza u nich k výrazným zmenám a to je dôvodom pre zvýšenú citlivosť vyvíjajúcej sa kostry predovšetkým vo vzťahu k výžive.

Rozvoj kostry

Medzi dietetické faktory, ktoré sa môžu podieľať a zvyšovať riziko rozvoja ochorení kostry sú zahrnuté:
 • obsah bielkovín
 • prísun energie
 • obsah vápnika

Bielkoviny

Zvýšený prísun bielkovín s následným prudkým rastom hmotnosti a tým nadmerným zaťažením vyvíjajúcich sa kĺbov a kostry môže negatívne ovplyvniť rozvoj kostry a tým aj vyústiť v nevratné zmeny kostry. Preto u veľkých a obrovských plemien za optimálny obsah bielkovín v krmive sa považujú hodnoty cca. 26 %.

Energia

Nadmerný prísun energie je škodlivý pre mladých rastúcich psov veľkých a obrovských plemien a taktiež pre starých psov so zápalom kĺbov (artritída).
Výskumy preukázali zvýšený výskyt osteochondrózy ramenného kĺbu u psov, ktorí boli kŕmení ad libitum (nekontrolovaný, volný príjem kalórií ) v porovnaní so psami u ktorých prísun energie bol obmedzený na 60 %.
V dvoch skupinách 24 psov plemena labrador retriever sa porovnával aj vplyv prísunu energie na rozvoj dysplázie bedrových kĺbov. V skupine psov s redukovanou dávkou energie o 25 % v krmive sa vyskytovalo menej príznakov dysplázie bedrových kĺbov.
Preto na základe výsledkov výskumov je doporučené vyvarovať sa kŕmenia ad libitum a je dôležitý kontrolovaný príjem kalórií v krmive, ktorý u veľkých a obrovských psov by mal byť 4000 - 4200 kcal/kg.

Vápnik

Vápnik tvorí prevažnú časť kostného tkaniva, preto jeho obsah v krmive a pomer k ostatným minerálom, napr. fosforu pre správnu skladbu kostry je veľmi dôležitý.
Nevhodný obsah vápnika v krmive môže viesť k poruchám tvorby kostí s následkami:
 • v prípade nadmerného prísunu vápnika zaostávanie v raste a osteochondróza
 • v prípade nedostatočného prísunu vápnika vznik hyperparathyreoidizmu
 • v prípade nadmerného prísunu vápnika bez podobného prísunu fosforu vznik stavu podobného krivici
Šteňatá veľkých plemien zle regulujú vstrebávanie vápnika črevom v prípadoch, keď je prísun vápnika krmivom nadmerný. Preto nie sú schopné dlhodobo zvládať vedľajšie možné príznaky prísunu vysokých dávok vápnika.

Optimálne hladiny vápnika v krmive určené rastúcim psom

 • vápnik 0,80 %
 • fosfor 0,63 %

Zdravie a celistvosť chrupavky

K ochrane chrupavky slúžia látky, ktoré sa vyskytujú v tkanive chrupavky úplne prirodzene. Chondroitínsulfát chráni chrupavku pred enzymatickou degradáciou. Glukózamín je látka dôležitá pre tvorbu ( syntézu ) chrupavky. Súčasne s nimi sa uplatňujú aj omega 6 a omega 3 mastné kyseliny v pomere 5-10:1, ktoré znižujú riziko možného zápalu kĺbu.
Spoločnosť IAMS na základe týchto vedeckých poznatkov a výskumov v roku 1997 ako prvá prišla so špeciálnym krmivom určeným pre šteňatá veľkých plemien EUKANUBA Puppy and Junior Large Breed, ktoré obsahuje znížený obsah vápnika a kalórií. Za týmto krmivom následovalo Eukanuba Adult Large Breed - krmivo určené dospelým psom veľkých plemien a túto radu dotvára Eukanuba Adult Large Breed Light a Eukanuba Senior Large Breed. Tým pre potreby veľkých psov všetkých vekových kategórií je k dispozícii kompletný rad krmív.

Systém ochrany kĺbov - Joint Management System

 • Chondroitínsulfát a glukózamín, ktoré sa podielajú na správnej stavbe chrupavky
 • Znížený obsah tuku pomáha stabilizovať telesnú hmotnosť a znížiť záťaž kĺbov
 • Mastné kyseliny omega 6 a omega 3 v pomere 5-10:1, ktoré redukujú riziko možného zápalu kĺbu
 • Vitamíny a minerálne látky podporujú tvorbu chrupavky

Starostlivosť o psa - 2

10. ledna 2009 v 8:55 | Leyla
Očkovania
Šteňatá môžu byť prvýkrát očkované už vo veku 6 až 8 týždňov. Pre dosiahnutie plnej imunity bude potrebná celá séria očkovaní. Očkovaniu pravidelne predchádza odčervenie psa.

Pravidelné prehliadky

Kontrolujte svoho psa pravidelne, hlavne oči, uši, laby, pazúry, kožu a srsť raz týždenne. Pokiaľ sa vám pes nezdá úplne v poriadku, neodkladajte dlho návštevu veterinára, aby sa počiatočné ťažkosti nevyvinuli do závažného ochorenia. V prípade ak zistíte nasledujúce príznaky možného ochorenia, poraďte sa s vašim veterinárom:
 • strata chuti do jedla a neochota piť,
 • náhla strata hmotnosti alebo priberanie, dlhodobá pretrvávajúca strata hmotnosti,
 • apatia alebo odmietanie hry alebo cvičenia,
 • nadmerné časté močenie alebo redukované močenie,
 • krvavá alebo riedka, neformovaná stolica, hnačka,
 • pretrvávajúce vracanie,

 • nadmerné slinenie alebo nepravidelné dýchanie,
 • matná srsť.

Starostlivosť o srsť a kúpanie

Pravidelné ošetrovanie srsti je nevyhnutné nielen kvôli čisteniu, ale aj preto, lebo to stimuluje prekrvenie kože, a umožňuje tak rast zdravej a lesklej srsti. Kúpte šteňa len pokiaľ to potrebuje. Príliš časté kúpanie zbaví kožu nevyhnutných olejov, a srsť bude matnejšia a menej odolná vode.

Ku kúpaniu vášho psa použite teplú vodu a kvalitný šampón pre psov. Keď ho namáčate, hladkajte ho. Jemne rozotrite šampón a opláchnite ho. Nezabúdajte umyť mu najprv telo, až potom hlavu. Akonáhľe bude jeho hlava mokrá, hneď sa potrasie, aby sa usušil. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do očí a uší. Vždy sa uistite, že ste ho vysušili úplne, hlavne keď je ešte len šteňaťom. Inak by mohol prechladnúť.

Dôležitosť cvičenia

Výživa a cvičenie sú pre
vaše šteňa životne dôležité. Sú to živí tvorovia, ktorí majú veľa energie takže by ste mali zabezpečiť, aby cvičili dosť. Musíte nájsť preňho vhodnú úroveň cvičenia, a potom podľa toho aj postupovať. Ak váš pes necvičí toľko, koľko by mal, môže byť nepokojný a podráždený. Neskôr môže získať aj nadváhu, čo zas môže spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. Zdravý úsudok vás povedie, že napríklad výstavný pes alebo ovčiarsky pes bude mať prísnejší životný štýl, ako pes "domáci miláčik".

Ak máte hocijaké pochybnosti o tom čo je najlepším režimom cvičenia pre vášho psa, poradťe sa s veterinárnym lekárom alebo chovateľom.

Kontrola váhy

Nadváha šteňaťa môže spôsobovať celoživotné problémy. Zaťažuje totiž vyvíjajúce sa kosti a kĺby šteňaťa, čo môže prispievať k vzniku nezvrátiteľných chorôb, akou je osteochondróza (OC) a Dysplázia bedrových kľbov (DBK).

Vyskúšajte takzvaný "test rebra". Rebrá psa by nemali vidieť, ale mali by byť nahmatateľné. Keď sa na svojho psa pozeráte zhora, pes by mal mať pás. Keď sa naňho pozeráte zboku, brucho by nemalo byť nižšie ako rebrá. Keď má pes nadváhu, poraďte sa so svojim veterinárnym lekárom skôr, ako začnete s programom schudnutia.

Rôzne plemená - rôzne nároky

Existuje mnoho plemien a rôzne veľkosti psov. Ich nároky na výživu sú rôzne, v závislosti od niektorých činiteľov. Rôzne plemená majú rozdielnu rýchlosť rastu, a dosahujú dospelosť v rôznom veku. Niektoré psy spália viac energie ako ostatné, takže potrebujú prísun energie navyše, kým iné psy majú sklon k priberaniu na váhe, takže pre nich je vhodná diéta so zníženou kalorickou hodnotou.


Zvlášť vtedy, keď máte psa veľkého plemena, je potrebné hneď od začiatku sledovať, aby jeho výživa bola špeciálne zostavená s optimálnym pomerom vápnika/energie. Tento pomer podporuje zdravie kostí a kĺbov. Je tiež veľmi dôležité zapamätať si fakt, že psy veľkých plemien starnú rýchlejšie, čo znova znamená špeciálne nároky na výživu.

Zlatým pravidlom pre správny rast a vývoj vášho psa a umožnenie dlhého zdravého života, je poskytovanie výživy, ktorá zodpovedá jeho veku a veľkosti.
Aby bol váš pes v dobrej kondícii, potrebuje zdravú výživu. Privykajte psa na pravidelné kontroly hneď od začiatku. Skontrolujte mu oči, uši, ústa, laby, pazúry, kožu a srsť.

Ak nemôžete odpovedať "áno" na všetky otázky, neváhajte a obráťte sa na vášho veterinárneho lekára.

Keď prejdete výlučne na krmivá Eukanuba, aj v prípade, že váš pes je úplne zdravý, mali by ste si všimnúť významné zlepšenie behom pár týždňov.
 1. Svaly: Tonizované a dobre vyvinuté?
 2. Kosti: Silné a dobre tvarované?
 3. Srsť: Lesklá a hustá?
 4. Oči: Sú jasné a svietivé?
 5. Nos : Čistý, hladký a mierne vlhký?
 6. Zuby: Silné a biele? Zdravé ďasná (ružové, nie červené)? Dych bez zápachu?
 7. Koža : Zdravá a hladká?
 8. Pazúry : Silné?
 9. Laby : Sú pevné a ohybné?
 10. Stolica: Pevná? Málo zápachu?

Choroby zodpovedajúce veku a ako ich rozpoznať
Behom starnutia vášho psa by ste mali venovať zvýšenú pozornosť možným príznakom ochorenia. Zamerajte sa tiež na možné zmeny v správaní. Možné príznaky ochorenia
 • ťažkosti pri chôdzi po schodoch,
 • problémy so skákaním,
 • problémy so vstávaním,
 • strnulosť alebo krívanie,
 • domáce pomočovanie sa alebo samovoľné uvoľňovanie trusu,
 • nadmerný smäd,
 • nadmerné močenie,
 • zmeny v úrovni aktivity,
 • chodenie do kruhu / opakovanie pohybu,
 • zmätenosť a dezorientácia,
 • zvýšené štekanie,
 • znížený kontakt s rodinou,
 • znížené reakcie na pohyby,
 • trasľavosť,
 • zmeny na koži a strsti,
 • zmeny v spaní,
 • apatia,
 • narušený apetít,
 • zmeny hmotnosti.

Výcvik psa

Starostlivosť o labky v zime

29. listopadu 2008 v 10:02 | Leyla
Nezabusdnie, že v zime je nutné takisto venovať zvýšenú starostlivosť i psím labkám. Solené cesty, veľké teplotné zmeny na povrchu kože, ktoré sú vyvolané prechodom z teplého prostredia na premrznutý chodník alebo do ľadovej kaše, môžu spôsobiť vážne kožné problémy.
Než sa psom výdete von, je vhodné namazať mu tlapky (musia byť bez zranenia) špeciálnou masťou, lekárskou vazelínou alebo i indulonou. U psov, ktorým prerastá srsť medzi prsty, je ideálne ju vystríhať. Po návrate z prechádzky labky umyť vlažnou vodou, dôkladne vysušiť a znovu ošetriť výživnou alebo ukľudňujúcou masťou (môže byť i kvalitná masť). Pokiaľ má pes na labke zranenie, môžete použíť špeciálne "topánočky" vhodnej veľkosti. Tie si môžete kúpit vo firmách, ktoré vyrábajú potreby pre závodníkov so psím záprahom alebo si ich ušíť.

Starostlivosť o chrup

29. listopadu 2008 v 9:59 | Leyla
Starostlivosť o chrup psa je veľmi dôležitá, môžete tak predísť predčasnej strate zubov. U psov sa nevyskytuje zubný kaz tak často, ako u ľudí, ale majú väčší sklon k zápalu ďasien, ktorý môže spôsobiť, že zub nedrží v ďasnách pevne. Najviac náchylné k onemocneniam chrupu sú spoločenské plemená a psy, ktoré sú kŕmené mäkkou stravou. U psov, ktoré sú kŕmené napr. konzervovanou potravou, sa častejšie vyskytuje zubný kameň. V špecializovaných predajniach sú dostať rôzne žuvačky, ktoré zabraňujú tvorbe zubného povlaku a zubného kameňa. Na starostlivosť o chrup je potrebné psa navykať už od útleho šteňacieho veku. Chrup kontrolujte svojmu psovi minimálne raz za mesiac, a pokiaľ objavíte zubný kameň, nechajte ho veterinárnym lekárom odstrániť.
 • Čistenie zubov:
 • ku čisteniu používajte výhradne pomôcky, ktoré sú určené pre psov
 • otvorte psovi tlamu, zuby čistite zo všetkých strán, najviac pozornosti venujte okoliu ďasien, kde sa vytvára zubný kameň
 • spočiatku ku čisteniu môžete použiť zubnú kefku, neskôr vám možno bude viac vyhovovať kefka na prsty
 • zuby čistite veľmi opatrne
 • vyplachovať psovi tlamu nie je potrebné
 • pokiaľ nemáte s čistením zubov u psa žiadne skúsenosti, obráťte sa na veterinárneho lekára
 • na veterinárneho lekára sa obráťte aj v prípade, že pes už trpí nejakým onemocnením chrupu, napr. mu silne zapácha z tlamy, nadpriemerne sliní alebo ste objavili zlomený zub

Starostlivosť o pazúriky

29. listopadu 2008 v 9:57 | Leyla
Psom, ktoré sa pohybujú prevažne na tvrdom povrchu, ako je asfalt alebo dlažba, sa pazúriky obrusujú samé a väčšinou ich nie je potrebné skracovať. Zvýšenú pozornosť pazúrikom venujte u malých plemien, ktoré svojou malou váhou nevyvíjajú pri chôdzi na tlapky dostatočný tlak a pazúriky sa tak nemôžu obrusovať, a u dlhosrstých plemien, u ktorých pazúriky nevidno. Prerastené pazúriky poznáte podľa toho, že sa pri došľapovaní ohýnajú smerom k zemi. Tiež pokiaľ je počuteľné klepanie pazúrikov pri chôdzi psa, je najvyšší čas ich ostrihať. Tým z vás, ktorí nemajú so skracovaním pazúrikov žiadne skúsenosti doporučujeme, aby vás tomuto úkonu naučil odborník. Pazúriky psovi tiež môžete nechať skrátiť u veterinárneho lekára. Postup: pri skracovaní pazúrikov používajte špeciálne klieštiky alebo gilotínové nožničky, ktoré možno dostať v predajniach s chovateľskými potrebami pri strihaní pazúrikov u malých šteniat postačia obyčajné nožničky, neskôr už nie sú dosť silné a pazúrik by sa mohol odštiepiť ukľudnite psa, behom tohto úkonu by mal byť kľudný a nemal by sa vrtieť prehliadnite pazúrik a lokalizujte ružovkastú oblasť, u psov so svetlými pazúrikmi býva nechtové lôžko lepšie viditeľné pazúrik odstrihnite kúsok od tohto miesta, kde je už neživé tkanivo držte sa pravidla, že lepšie je pazúrik skracovať menej, než viac najlepšie je skracovať pazúrik na niekoľkokrát po veľmi malých kúskoch, zvlášť u tmavých pazúrikov, kde je nechtové lôžko zle vidieť nezabudnite na vlčie pazúry, ostrihajte ich rovnako, ako ostatné pazúriky pokiaľ dôjde ku krvácaniu, nepanikárte, krvácanie rýchlo zastavte ľahkým tlakom, môžete použiť prostriedok pre zastavenie krvácania, ako je kamenec

Starostlivosť o uši

29. listopadu 2008 v 9:55 | Leyla
Kontrolujte psovi pravidelne uši. Pozrite sa mu dovnútra, a pokiaľ uvidíte väčšie množstvo ušného mazu, musíte ich vyčistiť. Najväčšiu starostlivosť potrebujú plemená, ktoré majú dlhé, previsnuté uši. U týchto psov sa vstup do zvukovodu ľahko zanáša nečistotou, a stáva sa tak živnou pôdou pre baktérie a plesne. Na čistenie nikdy nepoužívajte vatové tyčinky, mohli by psovi spôsobiť poranenie. Uši čistite vatovým tampónom alebo mäkkým papierovým obrúskom, na ktorý nakvapkáte detský olejček. V špeciálnych obchodoch alebo veterinárnych ordináciách možno tiež kúpiť špeciálne prípravky na čistenie uší. Chĺpky, ktoré rastú vo vnútri zvukovodu je nutné opatrne vystrihnúť, odumreté chlpy možno vytrhať prstami.

Starostlivosť o oči

29. listopadu 2008 v 9:53 | Leyla
Zvláštnu starostlivosť o oči si zaslúžia krátkolebečné plemená, ako je napríklad mops, pretože majú sklon k slzeniu očí. Tiež psom, ktoré majú previsnuté spodné viečka, ako je baset či boxer, je nutné denne odstraňovať očný sekrét. Očné kútiky môžete otrieť jemným, neparfumovaným obrúskom alebo papierovou vreckovkou, ktoré navlhčíte bórovou vodou. Očistite psovi taktiež okolie očí, pretože sa tu usadzujú slzy a vytvárajú nepekné stopy.

Starostlivosť o srsť

29. listopadu 2008 v 9:50 | Leyla

Starostlivosť o srsť vášho psa by sa pre vás mala stať pravidlom. Čím skôr ho tomu privyknete, tím lepšie sa potom dodržuje. Starostlivosti o srsť privykajte psa už od šteňaťa, a to najlepšie formou hry. Pokiaľ ste si vybrali dlhosrsté plemeno, venujte jeho srsti pravidelne aspoň jednu hodinu denne. Pokiaľ chcete dlhosrstého psa predvádzať na výstavách, je zdravá a upravená srsť jedným z dôležitých predpokladov jeho dobrého hodnotenia. U niektorých plemien by ste strihanie a úpravu srsti mali prenechať odborníkom, pokiaľ však nechováte výstavného psa, nie je to nutné.

Druhy srsti
 • Dlhá srsť s podsadou - napr. bobtail, kólia, nemecký ovčiak, novofundlandský pes, špice
 • Hodvábna srsť - napr. yorkšírský teriér, maltézský psík, afgánsky chrt, lhasa apso, pekingský palácový psík, všetci španieli
 • Kučeravá (nepĺznuca) srsť - pudel, niektoré teriéry, napr. bedlingtonský, kerry blue
 • Hladká srsť - môže byť krátka a jemná - napr. jazvečík, boxer, vipet alebo dlhšia a hustejšia - napr. labradorský retríver
 • Hrubá a drôtovitá srsť - väčšina teriérov a bradáči
 • Zvláštna srsť - naháči, puli, komondor

  Dlhá srsť
  Psa s dlhou srsťou stačí vykúpať dvakrát ročne, a to najlepšie na jar a na jeseň. V zimných mesiacoch psa nekúpte vôbec. Srsť prečesávajte najprv proti, až potom po srsti, v miestach, kde má pes slabiny češte srsť len v smere rastu. V období pĺznutia vyčesávajte psa častejšie. Srsť najprv vyčešte kovovým hrebeňom a vykartáčujte kefou s dlhými štetinami. Na česanie srsti pod bradou, chvostom a za ušami sa najlepšie hodí hustý hrebeň. Na veľmi hustú srsť, akú má napr. bobtail, môžete použiť silnú drôtenú kefu alebo hreblo s ohnutými drôtikmi.

  Hodvábna srsť
  Tento druh srsti vyžaduje veľmi veľa starostlivosti, pokiaľ starostlivosť zanedbávate, srsť sa skoro znečistí a plstnatie. Táto srsť vyžaduje častejšie kúpanie, asi tak raz za tri mesiace. Výstavným psom sa srsť natáča na papierové natáčky a olejuje. Srsť prečesávajte jemne kovovým hrebeňom, potom ju ešte raz učešte jemným hrebeňom a vykartáčujte kefou s dlhými štetinami.

  Kučeravá srsť
  Tento druh srsti prakticky nepĺzne, na druhej strane vyžaduje zvýšenú starostlivosť v podobe častejšieho kúpania a pravidelného strihania. U šteniat sa prvé strihanie robí zhruba vo veku pätnástich týždňov. Táto srsť tiež vyžaduje pravidelné kartáčovanie.

  Hladká srsť
  Starostlivosť o tento typ srsti je najjednoduchšia. Postačí ju občas vytrieť vlhkou handričkou, ktorá srsť zbaví prachu alebo gumovou rukavicou. Raz týždenne vykartáčujte srsť hrebienkom alebo rukavicou s prírodnými štetinami. U plemien s dlhšou, hustou srsťou na česanie použite hrebeň a štetinovú kefu. Po vykartáčovaní možno srsť vyleštiť jelenicou. Psa kúpte v prípade, že zapácha, väčšina nečistôt sa dá odstrániť vykartáčovaním. V prípade potreby môžete tiež psovi osprchovať len nohy a brucho, bez použitia čistiacich prostriedkov.

  Hrubá srsť
  Tento druh srsti je nutné často a pravidelne česať a kartáčovať. Pokiaľ sa srsti nevenuje dostatok starostlivosti, splstnatie. Srsť vyčesávajte kovovým hrebeňom a potom vykartáčujte kefou s dlhými štetinami. Väčšinu plemien s týmto druhom srsti je potrebné trimovať. Prvé trimovanie u šteniat urobte najskôr v štyroch mesiacoch veku.

  Zvláštna srsť
  Starostlivosť o tento druh srsti je rozdielna podľa plemena. Pravidelné a jemné česanie vyžadujú napríklad aj bezsrsté plemená. Šnúrky srsti, ktoré majú jedinci plemien puli či komondor sa nesmú rozčesávať, ale musia sa mastiť a splietať, aby sa zachovali.

  POMÔCKY NA ÚPRAVU SRSTI

  Každý pes by mal mať svoj vlastný hrebeň a kefu. Kefy dostať štetinové, vo forme kefovacích rukavíc a hladiace. V predajniach s chovateľskými potrebami je široká ponuka hrebeňov, kief a ďalších pomôcok, ktoré sú potrebné ku starostlivosti o srsť. Pre rôzne druhy srsti sú tiež potrebné prestrihávacie a prerezávacie nástroje. Nástroje uchovávajte v suchu, aby ste zabránili hrdzaveniu nožníc a nožov. Po skončení úpravy pomôcky očistite a uložte na bezpečnom mieste.

  Použitie hrebeňa
  Hrebeňov, ktoré sú určené na úpravu srsti psa je dostať mnoho druhov. Sú vyrobené z kovu alebo plastu. Plastové hrebene sa môžu ľahko lámať alebo ich psy môžu hrýzť. Každý hrebeň musí mať zaoblené ako hroty, tak aj hrany, aby srsť nepotrhal. Medzi jednotlivými hrotmi by mala byť medzera asi 2 mm, pre psy s jemnou srsťou môžete použiť hrebeň jemnejší. - riedkym hrebeňom najprv rozčešte srsť v krycej vrstve, pozornosť venujte miestam, kde je srsť splstnatená - k vyčesaniu odumretých chlpov použite hustý hrebeň - pokiaľ v srsti narazíte na splstnatené miesto, rozčesávajte ho po prameňoch alebo srsť oddeľujte prstami

  Použitie štetinovej kefy
  Táto pomôcka sa používa väčšinou ako dokončovací nástroj ku konečnej úprave prevažne dlhosrstých psov. Štetiny by mali byť tak dlhé, aby prenikli skrz srsť až na kožu. Pre psy s krátkou srsťou je lepšie použiť kefu s krátkymi štetinami. Dlhosrsté psy jemne kartáčujte proti srsti.

  Použitie hladiacej kefy
  Táto pomôcka sa používa na úpravu srsti prevažne krátkosrstých psov. Drôtené hroty pomaly ponárame do srsti a chlpy otáčame smerom na povrch.

  Použitie kartáčovacej rukavice
  Kartáčovacia rukavica sa používa na úpravu krátkosrstých psov, k uhladzovaniu srsti a odstráneniu odumretých chlpov. Na povrchu rukavice sú gumové hrbolčeky, krátke štetiny alebo drôtiky. Rukavica sa navlieka na ruku a srsť psa hladíme v smere rastu chlpov.

  KÚPANIE PSA
  Psa je nutné vykúpať, pokiaľ je špinavý alebo zapácha. Niektorú nečistotu, ako blato, možno po zaschnutí odstrániť vykartáčovaním. Niektorým psom stačí kúpeľ dvakrát ročne, iný pes potrebuje kúpanie častejšie. Príliš časté kúpanie zbavuje srsť psa prirodzenej mastnoty, a tak potom nie je toľko odolná proti vlhkosti. Súčasne s kúpaním vyperte psovi vybavenie jeho brlôžka. Prvý raz psa vykúpte najskôr vo veku šiestich mesiacov. Nikdy psa nekúpte, pokiaľ je vonku chladné alebo vlhké počasie.
 • pred kúpaním psa vykartáčujte
 • do vane dajte gumovú podložku, aby pes nekĺzal alebo nepoškrabal vaňu
 • vaňu čiastočne naplňte teplou vodou a pripravte si všetko, čo budete ku kúpaniu potrebovať, teda šampón pre psy a nádobu, ktorou budete psa polievať
 • vydvihnite psa do vane a odzadu ho polievajte vodou, až bude celá srsť dobre namočená
 • použite šampón, hlavu psovi omývajte až nakoniec
 • šampón zo srsti vypláchnite vodou
 • využite kúpanie k tomu, aby ste prezreli psovi kožu
 • po kúpaní psa dôkladne vytrite a vysušte fénom
 
 

Reklama